Adobe Acrobat Pro logo

Adobe Acrobat Pro DC (2017)

Komplexní řešení pro práci s dokumenty a formuláři PDF

Adobe Acrobat Pro vs. Acrobat Standard

Porovnejte si klíčové funkce jednotlivých verzí. Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci Adobe Acrobat Pro DC (2017).
Vlastníte starší verzi Acrobat PRO? Prohlédněte si srovnání nejnovější verze Acrobat Pro DC s předchozími verzemi.

  Adobe Reader Acrobat
DC (v.2017)
Standard
Acrobat
DC (v.2017)
Pro
Práce se soubory PDF
Zobrazení všech typů obsahu PDF a práce s ním
Vyplňování, podepisování a přidávání komentářů na mobilním zařízení
NOVÉ Práce na zařízeních s podporou dotykového ovládání (jak funguje)
NOVÉ Nižší spotřeba inkoustu nebo toneru při tisku z počítače
NOVÉ Ukládání a sdílení souborů online s okamžitým přístupem k nedávno zobrazeným souborům
NOVÉ Odesílání a sledování dokumentů online   POUZE
předplatné
POUZE
předplatné
Vytváření souborů PDF
Převod dokumentů a obrázků na soubory PDF (jak funguje)  
Vytváření souborů PDF z libovolné aplikace, která umožňuje tisk (jak funguje)  
Vytváření, ochrana a odesílání souborů PDF v oblíbených aplikacích sady Microsoft Office pro systém Windows (jak funguje)  
Sloučení více dokumentů do jednoho souboru PDF (jak funguje)  
Převod webových stránek na interaktivní soubory PDF s odkazy (jak funguje)  
Přidání ochrany souborů PDF proti kopírování a úpravám (jak funguje)  
Vytvoření souboru PDF chráněného heslem (jak funguje)  
Převod naskenovaných dokumentů na soubory PDF s možností vyhledávání a výběru textu (jak funguje)  
NOVÉ Rozpoznání textu při skenování, zobrazení vedle původního textu a možnost opravy vzniklých chyb  
NOVÉ Úpravy vyfocených dokumentů: odstranění pozadí a vylepšení perspektivy  
NOVÉ Vytváření souborů PDF vysoké kvality v aplikaci Microsoft Word pro systém Mac    
Konzistentní příprava souborů PDF pomocí průvodce akcí    
Převádějte soubory PDF a ověřujte jejich shodu se standardy ISO jako PDF/A a PDF/X    
Vytváření technických souborů PDF v aplikacích Microsoft Project, Visio nebo Autodesk AutoCAD    
Vytvářejte a ověřujte soubory PDF tak, aby vyhovovaly standardům týkajícím se usnadnění přístupu pro osoby se zdravotním postižením    
Úpravy souborů PDF
NOVÉ Úpravy textu a obrázků v souboru PDF pomocí přeformátování odstavců na celé stránce (jak funguje)  
Export souborů PDF na upravitelné soubory Word, Excel, PowerPoint nebo RTF (jak funguje)  
Převod souborů PDF do formátu obrázků JPEG, TIFF nebo PNG  
Vložení, odstranění a uspořádání stránek v souboru PDF  
Zmenšení velikosti souborů PDF pomocí optimalizace  
Přidání záložek, záhlaví, číslování a vodoznaků  
NOVÉ Převod naskenovaných tištěných dokumentů do okamžitě upravitelných souborů PDF (jak funguje)    
NOVÉ Přidání nebo úpravy textu v souboru PDF na iPadu (jak funguje)     POUZE
předplatné
NOVÉ Změna pořadí, odstranění nebo otočení stránek PDF na tabletu se systémem iOS nebo Android (jak funguje)     POUZE
předplatné
Zmenšení velikosti souborů PDF pomocí optimalizace nebo předchozího nastavení    
Přidání zvuku, videa a interaktivních objektů do souborů PDF    
Permanentní odstranění citlivých informací pomocí redigování v souborech PDF    
Kontrola před výstupem a příprava souborů na tisk ve vysoké kvalitě    
Indexujte soubory PDF a urychlete tak vyhledávání v celých kolekcích dokumentů    
Přidání číslování Bates pro právní dokumenty    
Podepisování a shromažďování
NOVÉ Elektronické vyplnění, podpis a odeslání formulářů. (jak funguje)
Přidání komentářů do souborů PDF pomocí zvýrazňovače, lístků s poznámkou a dalších funkcí
Výpočet vzdálenosti, obsahu a obvodu objektů v souborech PDF
NOVÉ Shromáždění elektronických podpisů od ostatních a sledování odpovědí v reálném čase. (jak funguje)   POUZE
předplatné
POUZE
předplatné
Převod tištěných dokumentů nebo dokumentů aplikace Word na vyplnitelné formuláře PDF. (jak funguje)  
Shromažďování komentářů od ostatních do jednoho souboru PDF  
Volba komentářů a export do aplikace Word  
Označení souborů PDF razítky jako „schváleno“ nebo „návrh“  
Pracujte s digitálními podpisy založenými na certifikátu  
Porovnání dvou verzí dokumentu a zobrazení provedených změn    
Vylepšení formulářů PDF a připojení k databázím pomocí JavaScriptu    

 

Obsahuje funkci

** POUZE předplatné - funkce je k dispozici pouze ve verzi časově omezené. Ta je k dispozici jako samostatná licence Adobe Acrobat nebo jako součást kompletní sady Adobe Creative Cloud (Funkce není zahrnuta v licenci trvalé, časově neomezené).