Adobe Acrobat Standard logo

Adobe Acrobat Standard

Spolehlivé řešení pro vytváření, úpravy a podepisování dokumentů PDF

Srovnání verze Acrobat Standard

Podívejte se, jak si verze Acrobat Standard stojí v porovnání s předchozí verzí. Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci Adobe Acrobat Standard.

 
Acrobat Pro DC
Acrobat Standard DC
Acrobat Standard XI
 
Acrobat
PRO
DC

časová
Acrobat
Standard
2020

trvalá
Acrobat
Standard
2017
trvalá
Správa a interaktivní práce se soubory PDF
Zobrazení, ovládání a komentování obsahu PDF soborů na počítači, mobilním zařízení a ve webovém prohlížeči    
Přístup k seznamu dokumentů určených k zobrazení, recenzování nebo podepsání, spolu s detailní informací o úkolu    
Upozornění na všech zařízeních, když si někdo otevře, recenzuje nebo podepíše dokument, nebo když vyžaduje podobnou akci od vás    
Ukládání, správa a sdílení souborů online s přímým přístupem k posledním souborům ze všech zařízeních

částečně 

částečně 

Přístup, úpravy a ukládání souborů PDF na vašich účtech Box, Dropbox, Google Drive a Microsoft OneDrive částečně částečně
Otevření více souborů PDF v jednom okně v záložkách
Přizpůsobení rozhraní Acrobatu ve světlém nebo tmavém provedení
Zvýšení produktivity práce díky podpoře nejnovějších dotykových zařízení, včetně Surface Pro, iPadu a tabletů Android    
Využití možností Touch Baru na počítačích MacBook Pro    
Porovnání dvou verzí souboru PDF s využitím přehledného sumáře zobrazujícího všechny rozdíly    
Správa vaší veškeré práce z Home view – jednotného místa pro organizaci, správu a vyhledávání všech vašich souborů PDF  
Tvorba a ochrana souborů PDF
Vytváření souborů PDF na počítači, mobilním zařízení nebo ve webovém prohlížeči    
Vytváření kvalitních a zabezpečených souborů PDF v Microsoft Office pro Mac a online aplikacích Office 365    
Tvorba, kombinování a konvertování souborů PDF přes nástrojovou lištu SharePoint nebo OneDrive    
Převod souborů Adobe Photoshopu (PSD), Illustratoru (AI) nebo InDesignu (INDD) do PDF    
Vytváření souborů PDF z jakékoli aplikace, která umí tisknout
Konverze dokumentů a obrázků do PDF
Tvorba, zabezpečení a rozesílání souborů PDF z populárních desktopových aplikací Microsoft Office pro Windows
Slučování více dokumentů nebo typů souborů do jednoho PDF
Konverze webových stránek na interaktivní soubory PDF, včetně všech odkazů
Ochrana před kopírováním obsahu, změnám nebo tisku citlivých informací v souborech PDF
Ochrana souborů PDF heslem
Převod a kontrola shody souborů PDF s normami ISO, jako je PDF/A nebo PDF/X  
Tvorba nebo úprava souborů PDF pro shodu se standardy přístupnosti pro osoby s postižením    
Konzistentní tvorba souborů PDF pomocí akcí s průvodcem    
Úpravy souborů PDF a převod do jiných formátů
Převod dokumentů PDF do jiných souborových formátů na počítači, mobilním zařízení nebo ve webovém prohlížeči    
Úpravy textu, obrázků a přesunování stránek v PDF na iPhonu, iPadu, tabletech s Androidem nebo na Chromebooku s podporou Androidu    
Úpravy textu a obrázků v PDF na počítači, včetně zachování toku textu na stránce
Konverze PDF na editovatelné soubory Microsoft Word, Excel a PowerPoint s vysokou mírou zachování formátování
Konverze PDF na obrazové formáty JPEG, TIFF a PNG
Vkládání, mazání a přesunování stránek v souborech PDF
Vkládání textu s odrážkami nebo číslovaných odstavců beze ztráty formátování
Převod skenovaných dokumentů na prohledávatelné a upravitelné soubory PDF se schopností přesně nahradit původní font    
Vkládání videa, audia a interaktivních prvků do souborů PDF    
Redigování za účelem trvalého odstranění citlivých informací (např. osobních údajů) v PDF    
Hladší a přesnější psaní od ruky a kreslení do PDF díky vylepšenému nástroji Pero využívajícím technologii DirectIn  
Kontrola před výstupem (preflight) a příprava souborů pro tiskovou produkci    
Knihovny kontrolních profilů pro přizpůsobení kontroly a opravy souborů    
Přidávání Batesova číslování k právnickým dokumentům    
Vyplňování, podepisování, komentování a sdílení souborů PDF
Sdílení odkazů na soubor PDF, aby si jej ostatní mohli zobrazit, komentovat či podepsat, a upozornění na to, že se tak stalo    
Shromažďování právně závazných elektronických podpisů od ostatních a sledování odezvy v reálném čase    
Digitální podepisování, certifikování a ověřování dokumentů
Převod skenovaných dokumentů nebo souborů Microsoft World na formuláře s možností vyplnění
Vyplňování, podepisování a odesílání zamčených formulářů; urychlení díky automatickému doplňování
Online shromažďování poznámek od více recenzentů v jednom PDF bez nutnosti přihlášení recenzenta    
Přidávání komentářů do PDF souborů s kompletním poznámkovacím aparátem, včetně textových korektur, zvýrazňovače a lístků s poznámkami
Hostování recenzí na SharePointu pro účastníky s Office 365 na Windows nebo macOS částečně částečně
Nasazení a správa v rámci organizace
Webová administrační konzole pro přidávání, odebírání a sledování licencí, správu uživatelů a jejich skupin; nastavení víceúrovňových administračních rolí    
Nasazení produktů Acrobat Pro, Standard a Adobe Reader a jejich updatů z vašeho lokálního serveru pomocí nástroje Adobe Update Server Setup Tool (AUSST), nebo automatické nasazení přes Remote Update Manager (RUM)
Využití virtualizačních nástrojů s podporou licencování se sériovým číslem nebo licencí na jméno pro prostředí Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft App-V a Microsoft Windows Terminal Server (WTS)
Ochrana systémů a dat pomocí zabezpečení aplikace a technologii sandboxing
Uživatelské přizpůsobení funkcí a nastavení pomocí Acrobat Customization Wizard DC a Enterprise Toolkit
Nasazení a updatování pomocí Microsoft SCCM/SCUP a Apple Remote Desktop

 

 

Obsahuje funkci

** POUZE verze DC - funkce je k dispozici pouze ve verzi DC, která je časově omezená. Ta je k dispozici jako samostatná licence Adobe Acrobat nebo jako součást kompletní sady Adobe Creative Cloud (Funkce není zahrnuta v licenci trvalé, časově neomezené).