Adobe Audition CC logo

Adobe Audition CC

nahrávání, míchání a obnova zvuku

Neustále pracujeme na nových vylepšeních

S aplikací Adobe Audition budete mít vždy přístup k novým funkcím a vylepšením ihned po jejich uvedení na trh.
Používáte starší verzi? Prostudujte si nejnovější funkce.

Audition CC 2023 (23.6) - 30.8.2023

Audition CC 2023 (23.0) - 18.10.2022

Důkladná revize problémů a chyb v Adobe Audition

● Při procházení souboru v editoru křivky průběhu zvuku se může aplikace Audition při přechodu do popředí nebo do pozadí obrazovky chybově ukončit, není-li vzorkovací frekvence zvukového zařízení násobkem vzorkovací frekvence souboru.

● Funkce pro sloučení vybraných značek během nahrávání v editoru křivky průběhu zvuku přeruší nahrávání a smaže veškerou zvukovou stopu mezi značkami. 

● Je-li povoleno použití protokolu EUCON, může přesunutí značek v editoru křivky průběhu zvuku vést k chybovému ukončení aplikace.

● Při ukládání ještě neuložených souborů a jejich zkopírování do složky relace dojde k chybovému ukončení aplikace Audition.

● Při exportu mixáže do aplikace Premiere Pro bez výběru formátu kanálu souboru dojde k chybovému ukončení aplikace (pouze systém MAC).

● U složených zvukových souborů / souborů videa může docházet k chybám v době jejich trvání. 

● Soubory s příponou MP3 mohou být exportovány s jinou než vybranou vzorkovací frekvencí.

● Je-li použita funkce pro smazání a vyplnění, pak značka funkce pro postupné zeslabení přestane být ukotvena na konci klipu.

● Pokud je svisle a vodorovně vybráno více klipů, může se stát, že obálky klipů s přechody se při manipulaci nevykreslují.

● Pokud je klip znovu propojen s klipem s jiným nastavením kanálů a sloučen do více stop, může při přehrávání dojít k jeho chybovému ukončení.

● Tlačítka nabídky efektů mohou být nesprávně umístěna nebo oříznuta.

● Pokud přehrávací hlava překročí časový rozsah panelu editoru, může dojít po kliknutí na tlačítko Zastavit v režimu časovaného záznamu k chybovému ukončení aplikace.

Dále jsou opraveny následující problémy s vykreslováním v systému macOS 11:

 • Soubory časového průběhu zvuku mohou mít ve více stopách nepřesnosti.
 • Když se pohne spektrálním pohledem, může dojít k problémům s překreslením.
 • Kreslení křivek může být nesprávné, pokud dojde k výběru a uživatel se přepne z aplikace Audition a zpět.
 • Při výběru mohou být problémy s artefakty na křivce.

Audition CC 2022 (22.0) - 26.10.2021

Sjednocená čísla verzí

S touto hlavní verzí se všechny grafické, video a audio aplikace Adobe CC nastavenují na verzi 22.0, což usnadní zajištění kompatibility napříč aplikacemi.
Více o sjednocení ›

Opravené problémy v Adobe Audition

Adobe vyslechlo názor uživatelů! Usilovně pracuje na opravě problémů v aktuální verzi Adobe Audition. Postupně nabízí vylepšení stability a výkonu spolu s opravami chyb.
Podrobnější rozpis ›

Audition CC 2021.2 (14.2) - květen 2021

Audition nativní v Apple ARM

Audition nyní běží nativně v systémech Apple M1/M2, čímž poskytuje vylepšený výkon pro nahrávání a míchání vysoce kvalitního zvukového obsahu.
Víco o kompatibilitě ›

Strip Silence

Použijte novou funkci Strip Silence k automatické identifikaci a odstranění tichých nebo neaktivních oblastí v nahraných klipech bez ztráty synchronizace ve vícestopém zvuku.
Jak to funguje ›

Nový měřič hlasitosti

Nový měřič hlasitosti (Loudness Meter) nabízí monitorování hlasitosti dle standardu ITU pro vysílání, podcasty a streamovaný mediální obsah.
Jak to funguje ›

Audition CC 2021 (14.0) - březen 2021

Režim vložení v editoru průběhu

Nový režim přidávání v editoru průběhu (Waveform edior) umožňuje vložit zvuk na pozici přehrávací hlavy bez přepisování.
Jak to funguje ›

Přetažení klíčových snímků

Přetahování klíčových snímků je nově omezeno k okraji klipu, a nelze je přetáhnout za hranice klipu.
Jak to funguje ›

Sjednocená názvosloví

Z důvodů sjednocení terminologie rodiny produktů Adobe byly nahrazeny v aplikacích Premiere Pro, After Effects a Audition terminologie popisů vybraných funkcí.
Podrobnější tabulka změn ›

Audition CC 2020 (13.0.10) - září 2020

Rychlejší skenování audio pluginů třetích stran

Adobe Audition nyní skenuje pluginy VST 3 (od jiných výrobců) a pluginy AU (Audio Unit) několikrát rychleji (v závislosti na nastavení vašeho systému). Tyto zásuvné moduly lze skenovat pomocí Správce zásuvných modulů zvuku Audition.
Jak to funguje ›

Audition CC 2020 (13.0) - 7.11.2019

Odkazy médií

Tato funkce umožňuje opětovně propojit soubory a související klipy relace pomocí panelu Soubory, bez nutnosti hledat offline klipy v zobrazení Editoru. Všechny klipy, které odkazují na médium souboru, budou znovu propojeny s novým médiem. Při otevírání relací s offline médii se vytvoří offline soubory, které nabízejí funkci opětovného propojení pro odpovídající klipy relací.
Jak to funguje ›

Výchozí přepínání zvukových zařízení pro macOS

Chcete-li použít zařízení, které je aktuálně využíváno operačním systémem, zvolte při výběru vstupních a výstupních zvukových zařízení v aplikaci Audition možnost Výchozí systém (System Default) . Zařízení se automaticky přepne, když jsou připojena nebo připojena nová zařízení. Tato funkce je k dispozici v macOS také v aplikacích Premiere Pro, After Effects, Character Animator, Adobe Media Encoder (AME) a Premiere Rush .
Jak to funguje ›

Export rozsahu videoklipů

Při úpravách se rozsah zvuku a videoklipu často liší. Pokud se rozsah neshoduje, budou během přehrávání zvuku přidány černé snímky videa. Nově je možné nastavit rozsah exportu pro videoklip při exportu využitím Adobe Media Encoder (AME).
Jak to funguje ›

Vylepšená podpora efektů

Nastavení efektů pro jednotlivé stopy umožňuje vlastní rozvržení efektu, které lze uložit do přednastavení a následně použít, což umožní ponořit publikum do projektu.
Jak to funguje ›

Podpora překrývajících se klipů

V Adobe Audition nyní můžete přehrávat překrývající se klipy. Tato funkce je dostupná jako preference relace.
Jak to funguje ›

Audition CC 2019.1 (12.1) - 15.4.2019

Záznam s punch and roll

Snadná interaktivita hlasového záznamu tím, že vrazíte do průběhu záznamu a srolujete do a skrz opakování záznamu.
Jak to funguje ›

Přiblížit část klipu

Rychle přibližte časový rozsah jednoho nebo více vybraných klipů pomocí příkazu nabídky Lupa (Zoom). V editoru multistop vyberte  Zoom > Zoom To Selected Clips.
Jak to funguje ›

Automatické potlačení ruchů

Nově – jako doplněk k hudbě – je k dispozici pro zvýraznění dialogů a SFX klipů zvolit automatické potlačení okolního rušivého hluku .
Jak to funguje ›

Posunujte klipy nahoru a dolů

Tuto funkci použijte k přesunutí vybraných klipů nahoru a dolů po stopě.
Jak to funguje ›

Manuální zadávání klíčových snímků

Upravte hodnoty času a parametrů pro libovolný klíčový snímek.
Jak to funguje ›

Audition CC 2019 (12.0) - 15.10.2018

Efekty snížení dozvuku a šumu

Zmírněte nebo odeberte z nahrávek dozvuk a šum v pozadí bez otisků šumu či komplikovaných parametrů díky těmto účinným efektům uplatňovaným v reálném čase, případně na panelu Základy zvuku.

Vylepšení výkonu při přehrávání a nahrávání

Teď můžete s nízkou latencí přehrávat více než 128 zvukových stop (nebo nahrávat více než 32 stop), a to na běžných počítačích a bez nákladného proprietárního jednoúčelového hardwaru pro akceleraci.

Vylepšené rozhraní pro vícestopé úpravy

Teď můžete s nízkou latencí přehrávat více než 128 zvukových stop (nebo nahrávat více než 32 stop), a to na běžných počítačích a bez nákladného proprietárního jednoúčelového hardwaru pro akceleraci.

Nastavení přírůstku a škálování zvukových vln v klipu

Díky nastavení přírůstků přímo v klipu můžete upravovat zvuk, aniž spustíte oči z obrazovky nebo kurzor myši z obsahu. Podle toho, co vidíte a slyšíte, můžete sladit hlasitost klipu se sousedními klipy pomocí zvukové vlny, která se dá hladce škálovat v reálném čase, a upravovat amplitudu.

Přidávání stop a odstraňování prázdných stop

Rychle přidejte do jakýchkoli kanálů několik zvukových stop nebo stop sběrnice najednou nebo vyčistěte všechny nepoužité zvukové stopy v relaci pomocí těchto příkazů.

Zvětšení podle času

Zvětšete si zobrazení na konkrétní dobu trvání s upravitelnými přednastaveními. Už nemusíte hádat ani provádět drobné úpravy, abyste zjistili přesnou délku.

Migrace efektů a přednastavení

Při upgradu dokáže aplikace Audition importovat všechny efekty jiných výrobců, které už byly naskenovány předchozí verzí aplikace, a také vlastní přednastavení efektů a další prvky.

Audition CC 2018.1 (11.1) - 8.4.2018

 • Improved sequence import from Premiere Pro
 • Nový Panel Stopy
 • Import složených mediálních souborů
 • New on-boarding video
 • Ukončení podpory formátů a kodeků Quicktime 7
 • User voice community for Audition

Popis novinek aktualizace CC 2018.1 ››› (angl.)

Audition CC 2018 (11.0) - 18.10.2017

Popis novinek verze CC 2018 ››› (angl.)

Audition CC 2017.1 (10.1) - duben 2017

 • Pracovní postupy pro vícekanálový zvuk
 • Vizuální editor klávesových zkratek
 • Podpora pro PreSonus FaderPort
 • Panel Essential Sound přímo v Premiere Pro
 • Aktualizované zvukové efekty
 • Vylepšené úpravy sekvencí v Audition

Popis novinek aktualizace CC 2017.1 ››› (angl.)

Audition CC 2017 (10.0) - listopad 2016

 • New onboarding experience - přednastavené průvodce nejběžnějších úkonů

Popis novinek verze CC 2017 ››› (angl.)

Audition CC 2016 (9.0) - 20.6.2016

 • Panel Essential Sound (Základy zvuku)
 • Přímý export z aplikace Audition pomocí aplikace Media Encoder

Popis novinek verze CC 2016 ››› (angl.)

Audition CC 2015.1 (8.1) - 30.11.2015

 • Remixování a úprava doby trvání skladby
 • Generování syntetizovaného mluveného slova (Text to speech)
 • Automatická korekce hlasitosti (Match loudness)
 • Zpřístupnění nádstavby pro CEP

Popis novinek aktualizace CC 2015.1 ››› (angl.)

Audition CC 2015 (8.0) - 15.6.2015

 • Dynamický odkaz pro vysílání obsahu videa z aplikace Adobe Premiere Pro
 • Živé opětovné propojení
 • Zobrazení videa na dvě obrazovky v celoobrazovkovém režimu
 • Automatické zálohování ve službě Creative Cloud
 • Import a export značek
 • Automatické kopírování importovaných datových zdrojů do složky relace
 • Časovaný záznam

Popis novinek verze CC 2015 ››› (angl.)

Audition CC 2014.1 (7.1) - 6.10.2014

 • Vylepšené uživatelské rozhraní s podporou obsahu HiDPI
 • Rozšířená podpora formátů videa
 • Vylepšené vyrovnávání hlasitosti řeči
 • Podpora metadat iXML
 • Zlepšený výkon práce s videem
 • Podpora čtení souborů Soundbooth

Souhrn novinek aktualizace CC 2014.1 ››› (angl.)

Audition CC 2014 (7.0) - 18.6.2014

 • Podpora zvuku Dolby Digital
 • Vlastní metody osazení kanálů
 • Rozšířené možnosti při práci s více stopami
 • Zlepšený výkon

Souhrn novinek verze CC 2014 ››› (angl.)

před květnem 2014

 • Odstraňování zvuku
 • Editor náhledu
 • ITU - měření hlasitosti
 • Možnost rozšířené úpravy spektrálního zobrazení
 • Pokročilé nástroje pro návrh zvuků
 • Zdokonalení pracovních postupů funkce Jemnost zvuku
 • Modifikovatelné oblíbené akce
 • 64bitová architektura

Kompletní popis funkcí jednotlivých vydání naleznete na adrese www.adobe.com (angl.).