Adobe Fireworks logo

Adobe Fireworks

úpravy obrázků pro webové stránky a aplikace

Popis funkcí a vylepšení, jak šel čas

Vývoj aplikací Fireworks byl ukončen verzí CS6 na podzim 2014.
Pro svou oblíbenost a jednoduchost použití ale zůstává i nadále součástí sady Adobe Creative Cloud.

Fireworks CS6

Čistá extrakce kódu CSS z designů a webových stránek

Ušetřete čas při současném zachování neporušenosti návrhu čistou extrakcí prvků a hodnot CSS, jako jsou barva, písmo, přechod, zaoblení rohu atd., novému panelu Vlastnosti CSS. Jakmile budete mít kód, zkopírujte a vložte jej přímo do softwaru Adobe Dreamweaver® CS6 či jiného editoru kódu HTML.

Zdokonalená podpora CSS

Extrahujte kód sprajtu CSS z panelu Vlastnosti a vytvářejte sprajty CSS z návrhů kompozic. Navrhujte makety celých webových stránek a poté jedním krokem exportujte rozvržení s externími seznamy stylů.

Export řezů jako spritu CSS

Můžete vytvářet řezy objektů v dokumentu a exportovat je jako jeden sprite CSS. Použití jednoho spritu CSS místo více obrázků zlepšuje čas načtení webových stránek, protože snižuje počet požadavků na server.

Vylepšení výkonu

Aby byly vyřešeny problémy s nedostatkem volného místa v paměti, používání objektů GDI aplikací Fireworks bylo omezeno. Byl zvýšen limit využití paměti u počítačů s 64bitovým systémem Windows za účelem vyšší stability při otevírání a ukládání velkých souborů.

Lepší správa paměti v 64bitovém systému Windows® podporuje až čtyřikrát větší soubory. U systému Mac OS byla vylepšena rychlost aktualizace Inspektora vlastností při přepínání mezi objekty.

Nová podpora vytváření a úprav motivů jQuery Mobile

Vytvářejte, upravujte a aktualizujte motivy jQuery pro mobilní weby a aplikace, včetně obrázků pohyblivých symbolů CSS. Můžete také zobrazit náhled mobilního tématu jQuery a exportovat jej jako CSS a sprity.

Rychlejší přístup k barvám

Přepínejte mezi plnými barvami, barevnými přechody a vzorky barev. Používejte ovládání krytí výplně samostatně bez dialogových oken Vyplnit nebo Tah, a dosáhněte tak větší kontroly a přesnosti. Měňte barvy snadněji díky vylepšenému vzorníku barev.

Přístup přes rozhraní API

Používejte rozhraní API ke generování rozšíření. Využívejte výhod rozšíření od členů komunity.

A mnoho dalšího ...

Vylepšení panelu Styly, funkcí nástroje kapátka, aktualizované symboly a šablony, nová přípona souborů fw.png, a další vylepšení funkčnosti aplikace.

Kompletní popis funkcí verze CS6 ›››

Fireworks - předchozí verze

Intuitivní nástroje pro návrh vycházející z obrazovky

Vytvářejte a upravujte vektorové a rastrové obrazy, nebo importujte či modifikujte nativní soubory aplikací Adobe® Photoshop® a Illustrator®. Změny můžete kdykoli upravit a konečný výstup je optimalizován podle rozlišení obrazovky.

Zlepšený výkon

Pracujte rychleji díky značným vylepšením výkonu, včetně lepšího ovládání umístění obrazových bodů prvků návrhů, vylepšeného otevírání a ukládání souborů, aktualizovaných operací se symboly a rychlejších bitmapových a vektorových operací.

Nástroje pro optimalizaci a změnu měřítka

Optimalizujte grafiky pro širokou škálu typů obrazovek pomocí náhledu, selektivní komprese souborů JPEG a komplexních ovládacích prvků exportu. Můžete provádět inteligentní změnu měřítka tlačítek a grafických symbolů pomocí funkce změny měřítka s 9 řezy a urychlit tak prototypování webových stránek a aplikací.

Export formátů CSS a HTML -

Navrhujte kompletní webové stránky v kvalitním grafickém prostředí a poté jedním krokem exportujte standardní rozvržení založená na stylech CSS, včetně externích seznamů stylů. Některé specifické typy řezů umožňují integraci grafik popředí a pozadí a využití opakujících se obrazů.

Vylepšená práce se sazbou textu

Vytvářejte pomocí vylepšeného textového modulu Adobe výjimečné návrhy sazby. Kopírujte a vkládejte dvoubajtové znaky z aplikací Adobe Illustrator nebo Photoshop, aniž by došlo ke ztrátě věrnosti. Vytvářejte uvnitř cesty plovoucí text a využijte výhod velkého množství dalších vylepšení.

Důmyslné prototypování

Navrhujte interaktivní rozvržení webových stránek a multimediální internetové aplikace (RIA). Pomocí exportu vícestránkových kompozicí webových stránek, v nichž se lze pohybovat klepnutím, jako rozvržení založených na stylech CSS v souladu se standardy zkrátíte dobu potřebnou k vývoji. Prototypy aplikací RIA tak můžete převést do běhového prostředí Adobe AIR® bez nutnosti psát kód.

Inteligentní integrace

Importujte soubory aplikací Adobe Photoshop a Illustrator při současném zachování sjednocení barev, věrnosti prvků a možnosti úprav. Exportujte návrhy z aplikace Adobe Fireworks® do aplikací řady softwaru Adobe Flash® za účelem pokročilého návrhu interaktivity. Kopírujte a vkládejte objekty mezi aplikacemi Fireworks a Adobe Dreamweaver®.

Snadná spolupráce s klienty

Předveďte v reálném čase ukázky své práce při online schůzkách s obousměrnou obrazovou komunikací zajišťovaných pomocí služby Adobe ConnectNow. Vytvářejte vysoce kvalitní soubory PDF nebo interaktivní kompozice HTML pro revize. Vytvářejte prototypy prostředí Adobe AIR, které lze spustit na libovolné platformě.

Přizpůsobitelné a opakovaně použitelné datové zdroje

Urychlete proces návrhu pomocí společné knihovny grafických symbolů, prvků tvaru, textových symbolů a animací. Vytvářejte návrhy vlastních symbolů a stylů s cílem dosáhnout trvalého a rychlého vytváření návrhů a prototypů.

Nástroje pro produktivitu návrhářů

Ušetřete čas tím, že datové zdroje vytvoříte rychle a že optimalizujete obrazy k použití ve vývojových projektech. Spolehněte se na dávkové zpracování grafických prvků aplikace Fireworks.

Kompletní popis funkcí jednotlivých vydání naleznete na stránkách výrobce na www.adobe.cz.