Adobe Flash Builder logo

Adobe Flash Builder

IDE pro kódování aplikací Flash a balení pro mobilní zařízení

Flash Builder 4.7 Premium

  • Efektivní zavádění, ladění a přizpůsobování aplikací pro systémy iOS a Android™
  • Podpora 64bitové architektury a nový kompilátor ASC2
  • Úplná podpora sady Apache Flex
  • Funkce pro úpravy kódu, které zvyšují produktivitu
  • Funkce rychlé asistence/pomoci při generování kódu
  • Šablony kódu pro jazyky ActionScript, MXML a CSS
  • Úplná podpora podprocesů jazyka ActionScript
  • Profilery pro paměť a výkon
  • Sledování sítě pro ladění a úpravy výkonu

Produktivita – urychlete vývoj a testování působivých webových aplikací

Nástroje pro rychlé psaní kódu

Vývoj ve výkonném IDE, vycházejícím z prostředí Eclipse™, které obsahuje editory pro jazyky MXML, ActionScript® a CSS a dále barevné zvýraznění syntaxe, dokončování příkazů, sbalení kódu, interaktivní krokové ladění a automatickou tvorbu běžného kódu.

Integrace s návrhářskými nástroji sady Creative Cloud

Import návrhů vytvořených pomocí komponent sady Adobe Creative Cloud®, například Adobe Flash Professional, Illustrator®, Photoshop® či Fireworks®, možný též import kompletního uživatelského rozhraní aplikace pomocí nástroje pro interaktivní navrhování Adobe Flash Catalyst™.

Refaktoring kódu

Rychlé procházení a restrukturalizace kódu přejmenováním všech referencí na třídu, metodu či proměnnou. Flash Builder 4 přináší další možnosti refaktoringu.

Výkonné testovací nástroje

Zvyšte výkon aplikace pomocí paměťových a výkonových profilerů, které monitorují a analyzují využití paměti a zatížení procesoru. Podpora automatických nástrojů pro testování funkčnosti, k dispozici je například software HP QuickTest Professional.

Sledování sítě

Vytvářejte podrobné protokoly pro audit veškerých dat předávaných mezi aplikací Flex a serverem, který vám pomůže při ladění výkonu a hledání chyb.

Sestavování pomocí příkazové řádky

Používejte novou možnost sestavování pomocí příkazové řádky, můžete tak tento proces automatizovat.

Integrace jednotkového testování Flex

Automatické testování funkčnosti pomocí jednotkového testování kódu Flex.

Podpora ASDoc

Zobrazení komentářů v editorech jazyků MXML a ActionScript pomocí formátu ASDoc.

Kompletní popis funkcí ›››

Expresivita – vytvářejte intuitivnější, zábavnější a působivější aplikace

Interaktivní vizualizace dat

Vytvářejte různá vyobrazení a interaktivní analýzy dat prostým přetažením typu grafu a jeho propojením se zdrojem dat pomocí knihovny Flex Charting. Nechte uživatele prohlížet komplexní data pomocí výkonného modulu Advanced Datagrid.

Témata a styly

Přizpůsobte vzhled aplikace pomocí stylů CSS a editorů grafických vlastností. Nejčastěji používané vlastnosti nastavujte a výsledek prohlížejte přímo v návrhovém zobrazení.

Prohlížeč témat Flex

Jednoduše procházejte a importujte témata aplikace Flex a použijte je ve svém projektu.

Kompletní popis funkcí ›››

Integrace – integrace se servery a službami ve stávající infrastruktuře

Vývoj soustředěný na data - Novinka

Prozkoumejte služby Java, PHP, ColdFusion, REST a SOAP a využijte stromového zobrazení metod a vlastností v novém prohlížeči Data/Services Explorer. Metody lze vázat na komponenty uživatelského rozhraní jednoduchým přetažením. Zobrazujte služby na základě odlišných serverových technologií, všechny jsou reprezentovány v běžném, konzistentním modelu. Služby dále využívejte pro tvorbu hlavních a podrobných funkcí formulářů a pro tvorbu grafů.

Pokročilé datové služby

Využívejte BlazeDS s otevřeným zdrojovým kódem pro přidávání binárních, vysoce výkonných datových HTTP přenosů nebo využijte modul Adobe LiveCycle® Data Services ES2 a získejte tak zasílání zpráv a přenos dat v reálném čase. Nový, modely řízený vývoj služeb LiveCycle Data Services vytváří koncové serverové body pro rychlejší vývoj aplikací.

Nativní podpora aplikace Adobe AIR

Vytvářejte aplikace pro běhové prostředí Adobe AIR® pomocí aplikace Flash Builder , obsahující všechny potřebné nástroje pro tvorbu buildů, ladění, packaging a podepisování aplikací AIR. Prostředí Adobe AIR vám umožňuje rychlý vývoj RIA aplikací pro počítače na základě stejných dovedností a báze kódu, které používáte při tvorbě aplikací RIA pro prohlížeče.

Kompletní popis funkcí ›››

Kompletní popis funkcí jednotlivých vydání naleznete na stránkách výrobce na www.adobe.cz.