Adobe InCopy CC logo

Adobe InCopy CC

Spolupráce s copywritery a editory

Neustále pracujeme na nových vylepšeních

S aplikací InCopy CC budete mít vždy přístup k novým funkcím a vylepšením ihned po jejich uvedení na trh.

InCopy CC 2023 (v.18) - 18.10.2022

Nové grafické formáty podporované v aplikaci InCopy

Import následujících typů souborů v nativních formátech bez ztráty věrnosti:

 • HEIC
 • HEIF
 • WEBP
 • JP2K

Více o všech podporovaných grafických formátech v aplikaci InCopy ›

InCopy CC 2022 (v.17) - 26.10.2021

Upravená nomenklatura na podporu diverzity a inkluze

Byla nahrazena neinkluzivní terminologie na podporu základních hodnot diverzity a inkluze společnosti Adobe. Od verze InCopy 2022 (verze 17.0) se bude při použití rozvržení stránky, návrhu a stylu odkazovat na vzorové stránky (dříve nazývané hlavní stránky).
Jak to funguje ›

Vylepšené rozlišení s přizpůsobitelným měřítkem uživatelského rozhraní

Změňte velikost uživatelského rozhraní aplikace InCopy tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a bylo dosažené pohodlného sledování na monitorech s vysokým rozlišením.
Jak to funguje ›

InCopy CC 2021 (v.16) - 19.10.2020

Použití hodnot HSB bez převodu na RGB

Všude, kde se v aplikaci InDesign nastavují hodnoty barev, včetně vzorků barev, lze používat hodnoty HSB a není třeba je převádět na RGB. 
Jak to funguje ›

InCopy CC 2020 (v.15) - 7.11.2019

Import formátu SVG

Nyní můžete importovat soubory ve formátu SVG (vektorové obrázky založené na XML) přímo v InCopy. 
Jak to funguje ›

Proměnná písma

Nyní můžete do svého textu přidat proměnná písma a změnit jeho atributy.
Jak to funguje ›

Obrácená kontrola pravopisu

Nyní můžete také změnit směr kontroly pravopisu Zpět nebo Vpřed.
Jak to funguje ›

InCopy CC 2019 (14.0) - 15.10.2018

Vizuální procházení písmy

Nyní můžete procházet tisíce písem od stovek autorů písem v aplikaci InCopy, okamžitě je aktivovat a používat ve svých dokumentech. Panel písem zahrnuje různé nové možnosti, které poskytnou obohacení při práci s písmy. Můžete aplikovat filtr ke zobrazení pouze písem přidaných nedávno. Také můžete vybrat vzorový text ze seznamu předdefinovaných textů pro náhled písma, nebo si zvolit vlastní text. Nyní máte také možnost změnit velikost písma v náhledu písma.
Další informace najdete v tématu Používání písem.

Podpora písem OpenType SVG

Díky podpoře písma OpenType SVG v aplikaci InCopy nyní můžete v jediném glyfu nastavit více barev a přechodů.
Pomocí emoji písem OpenType SVG můžete do dokumentů doplnit různé barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, značky, zvířata, osoby, potraviny nebo orientační body. Také můžete vytvořit složené glyfy. Pomocí písma EmojiOne můžete v glyfech například vytvořit vlajky států nebo dosáhnout rozmanitosti odstínů pleti.

Přidání poznámek pod čarou do tabulky

V aplikaci InCopy lze nyní přidávat poznámky pod čarou do tabulky. Text poznámky pod čarou se zobrazí ve spodní části textového rámečku. Referenční číslo poznámky pod čarou v tabulce bude pokračováním referenčního čísla poznámek pod čarou tohoto článku. Poznámky pod čarou v tabulkách se zachovávají i při importování dokumentů Word a exportují se do formátů podporujících poznámky pod čarou, například PDF, EPUB a HTML.

Pamatuje si předchozí formát exportu

Každý dokument si nyní pamatuje formát, ve kterém byl naposledy exportován. Pokud je dokument sdílen s jiným uživatelem nebo se k němu přistupuje z jiného stroje, zachová si formát, do kterého byl naposledy exportován.

Mezera mezi odstavci se stejným stylem

Nyní můžete zvolit, jestli budou mít mezery před a mezery za vliv na text se stejným stylem. Volba Mezera mezi odstavci se stejným stylem v dialogu Styly umožňuje určit hodnotu mezery mezi odstavci se stejným stylem. Tato hodnota je použita pouze v případě, že dva sousední odstavce mají stejný styl odstavce. Pokud jsou styly dvou sousedních odstavců odlišné, je použita hodnota voleb Mezera před a Mezera za.
Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

InCopy CC 2018 (13.0) - 18.10.2017

Okraj odstavce

Okraje odstavce vám umožňují vytvářet okraje kolem jednoho nebo více odstavců. Úpravou vzhledu rohu můžete odstavec zvýraznit pomocí krásných efektů. Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

Integrace slovníku Duden (pouze němčina)

Duden, spolehlivá značka německých slovníků, je nyní nativně integrován do aplikace InCopy. Nyní můžete používat slovník Duden pro přesnější dělení slov a kontrolu pravopisu. Další informace naleznete v tématu Slovník Duden.

Funkce související s písmy

Při hledání písem můžete výsledky zúžit filtrováním písem dle klasifikace, jako je patkové, bezpatkové nebo psané rukou. Písma můžete také vyhledávat podle vizuální podobnosti. Písma, jejichž vizuální vzhled se nejvíce blíží hledanému písmu, se zobrazí na začátku výsledků hledání. Stavový řádek v nabídce písma zobrazuje informace o použitých filtrech. Další informace naleznete v části Uspořádání a filtrování písem.

InCopy CC 2017 (12.0) - 2.11.2016

Poznámky pod čarou přes více sloupců

Pří práci s textovými rámečky s více sloupci můžete nyní vložit poznámku pod čarou roztaženou přes více sloupců v určitých textových rámečcích nebo přes celý dokument. Tuto funkci můžete povolit vybráním možnosti Roztáhnout pozn. pod čarou přes sloupce v okně Volby poznámek pod čarou dokumentu. Na základě provedeného výběru dojde k roztažení všech poznámek pod čarou v dokumentu přes sloupce nebo k návratu zpět k původnímu chování.

Možnost roztažení poznámek přes sloupce je ve výchozím nastavení povolena pro nové dokumenty vytvořené v aplikaci InCopy CC 2017. Tato možnost je ale ve výchozím nastavení zakázána pro stávající dokumenty vytvořené ve starší verzi.

 

Výkon panelu Hypervazby

V předchozích verzích InCopy se dokument obsahující velké množství hypervazeb propojených na panel Hypervazby načítal pomalu. Počínaje touto verzí se panel Hypervazby načítá a reaguje mnohem rychleji než dříve.

Vylepšení písem Open Type

V této verzi aplikace InCopy lze snadněji vyhledat vlastnosti písem OpenType. Po vybrání textu nebo textového rámečku stačí kliknout na symbol, který kontextově zobrazuje vlastnosti písem OpenType týkající se vybraného textu. Můžete si také zobrazit náhled vzhledu určité vlastnosti písma OpenType. Pokud se ve výběru nacházejí různá písma, zobrazí se vlastnosti písem OpenType pro všechna zobrazená písma.

 

Kontextové uživatelské rozhraní podporující řadové číslovky a ligatury

Podpora kontextového uživatelského rozhraní, která byla dříve dostupná pro alternativy a zlomky, je nyní rozšířena na řadové číslovky a ligatury (volitelné/standardní). Takže když nyní vyberete položky 1st, 2nd, 3rd atd., aplikace InCopy automaticky navrhne aplikovat vlastnost Řadové číslovky. Tato funkce je v současnosti omezena na anglické řadové číslovky.

Pokud vyberete znaky „st“ ve slově Start a pro tyto znaky existuje volitelná ligatura, navrhne aplikace InCopy použití této vlastnosti. Totéž platí pro standardní ligatury.

Kontextové uživatelské rozhraní pro celý výběr textového rámečku

Vlastnosti písma OpenType můžete aplikovat na více než jeden znak. Když nyní vyberete textový rámeček nebo text v textovém rámečku, zjistí aplikace InCopy dostupné vlastnosti písma OpenType pro vybraný text a nabídne jejich použití.

 

Stylistické sady

Písma OpenType obvykle obsahují nějaké stylistické sady. Aplikace InCopy tyto stylistické sady zobrazuje jako Sada 1, Sada 2 atd. Z tohoto názvu je obtížné rozpoznat, o jakou stylistickou sadu se jedná. Tato funkce nyní používá název stylistické sady přidělený vývojářem písma a tento název se zobrazuje na různých místech aplikace InCopy tam, kde se vyskytují odkazy na sady.

InCopy CC 2015.4 (11.4) - 20.6.2016

Čistší a větší uživatelské rozhraní

Uživatelé, kteří dlouhou dobu používají aplikaci InCopy, si často stěžují na únavu očí, většinou z důvodu malých prvků uživatelského rozhraní aplikace InCopy. V této verzi byly vylepšeny následující oblasti:

 • Panely aplikace InCopy byly přepracovány a zvětšily se tyto vlastnosti:
  • Velikost různých ovládacích prvků v panelech.
  • Velikost písma.
  • Vzájemné mezery mezi ovládacími prvky (jak svislé, tak vodorovné).
 • Dialogy byly přepracovány a došlo ke zvětšení výšky ovládacích prvků uživatelského rozhraní.

Panely a dialogy nyní vypadají větší, čistší a přehlednější.

Uspořádání políček vzorníku

Na panelu Políčka vzorníku jsou k dispozici nové volby pro uspořádání políček vzorníku. Políčka vzorníku můžete nyní uspořádat podle názvu nebo hodnot barev.
Jak to funguje ›

 

Zvýrazňovač přepsání stylu

Pomocí Zvýrazňovače přepsání stylu můžete identifikovat všechny změny stylu odstavců nebo znaků použité v dokumentu. Widget Zvýrazňovač přepsání stylu můžete aktivovat na panelu Odstavcové styly nebo Znakové styly.
Jak to funguje ›

Snadnější práce s glyfy

Pomocí nejnovějších vylepšení OpenType můžete používat alternativní glyfy pro zvláštní znaky a převádět text na skutečné zlomky přímo z kontextové nabídky. Dále můžete glyf vyhledat podle názvu, hodnoty Unicode nebo GID či zvláštního znaku na panelu Glyfy.
Jak to funguje ›

 

A další ...

Kompletní popis novinek verze CC 2015.4 ›››

InCopy CC 2015 (11.0) - 15.6.2015

 • Rychle a jednoduše přidávejte k odstavcům ohraničení a stínování bez nutnosti používat různá náhradní řešení. Zvýraznění se upraví automaticky při změně textu a funguje i přes více sloupců. Navíc máte kontrolu nad odsazením od okrajů a dalšími volbami.

InCopy CC 2014 (10.0) - 18.6.2014

 • Nyní můžete kromě stávající funkce „Najít další“ využít funkci „Najít předchozí“.
 • Software InCopy CC si bude po aktualizaci na nejnovější verzi pamatovat vaše zkratky a předvolby.
 • Zápatí budou nyní dodržovat zalomení textu a tvar rámce s textem
 • Složky vzorků barev vám umožní vzorky barev lépe spravovat.
 • Přesunujte snadno sloupce a řádky v tabulkách přetažením.
 • Podpora displejů Win Hi-DPI a Retina

InCopy CC (9.0) - leden 2014

 • Přistupujte k písmům služby Typekit přímo z nabídky písem InCopy.
 • Software InCopy pro vás vyhledá chybějící písma služby Typekit a vyzve vás k jejich synchronizaci.
 • Vyhledejte písma rychle tak, že jednoduše napíšete část názvu písma nebo skupiny písem.
 • Vytvářejte a spravujte hypertextové odkazy jednodušeji než kdy předtím.

před lednem 2014

 • Při úpravě obsahu vybírejte z jiných zobrazení stránek.
 • Podívejte se na informace o vhodnosti textu již při práci, budete moci snadno sledovat hloubku příběhu, stejně jako počty řádků, slov a znaků.
 • Díky příkazu Uložit do cloudu jsou vaše soubory k dispozici na libovolném zařízení.

Kompletní popis funkcí jednotlivých vydání naleznete na adrese www.adobe.cz.