Adobe Photoshop CC logo

Adobe Photoshop CC

světový standard pro digitální grafiku a foto

Podívejte se, o co přicházíte.

Porovnejte si klíčové funkce jednotlivých verzí. Nebo se podívejte, co je nového v aplikaci Photoshop CC.

Photoshop
CC 2021
CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud knihovny včetně propojených datových zdrojů
Kreslicí plátna
Integrace se službou Adobe Stock
Export nových datových zdrojů
Více instancí stylů vrstvy
Náhled v zařízení a doprovodná aplikace Adobe Preview CC
Panel Glyf
Retušovací štětec v reálném čase
Přesunutí podle obsahu a rozšíření podle obsahu se změnou měřítka a otočením
Automatické vyplnění podle obsahu pro sešité panoramatické snímky
Vytvoření sady vodítek a přednastavení
Propojené inteligentní objekty
Vylepšené kompozice vrstev
Efekty pohybu Galerie rozostření a doplňkový šum
Maska zaostření
Inteligentnější automatická vodítka
Počítačová písma ze služby Adobe Typekit
Podpora 3D tisku
Vyhledávání písem a okamžitý náhled písma
Vylepšená podpora dotykového ovládání a pera v systému Windows 8.1
Podpora Windows HiDPI
Zrychlení výkonu grafického jádra Mercury v nástroji retušovací štětec, chytré zostření a převzorkování
Náhledy technologie včetně aplikace Design Space (verze Preview), pouze v angličtině
Pokřivení perspektivy
Adobe Generator
Zcela nové chytré zostření
Redukce otřesů fotoaparátu
Adobe Camera Raw 9 a Adobe Camera Raw jako filtr
Zahrnutí rozšířených funkcí
Funkce šetřící čas při pracovních postupech
Přesunutí podle obsahu
Záplata podle obsahu
Grafické jádro Mercury
Nové a přepracované návrhářské nástroje
Intuitivní vytváření videa
Zcela nový nástroj Oříznutí
Nová galerie rozostření
Migrace a sdílení přednastavení
Vylepšené automatické opravy
Automatické obnovení
Ukládání na pozadí
Snadné provádění složitých výběrů
Výplň podle obsahu
Pokřivení loutky
Obrazy HDR
Efekty malování
Automatická korekce objektivu
Panel Přizpůsobení
Panel Masky
Rozšířené automatické zarovnání vrstev
Rozšířené automatické prolnutí obrazů
Větší hloubka ostrosti
Plynulejší posouvání, přibližování a oddalování
Plynulé otáčení plátna
Velikost podle obsahu
Nedestruktivní inteligentní filtry
Nástroj Rychlý výběr a nástroj Zpřesnit okraje
Automatické zarovnání a prolnutí vrstev
Správa datových zdrojů pomocí aplikace Adobe Bridge
Vylepšený nástroj Úběžný bod
Vylepšené slučování do 32bitových obrázků HDR
Převod do černobílé
Vylepšené nastavení křivek
Nastavitelné klonování a retušování

Aktuální přehled funkcí naleznete na adrese www.adobe.cz.