SketchUp logo

Trimble SketchUp

3D modelář pro každého

Správa licencí SketchUp Subscription

 

Portál Správa účtu Trimble je určen pro správu časově omezených licencí (Subscription), u kterých se produkt aktivuje přihlášením pomocí Trimble ID. Je určen pro licence verzí 2019 a novější. Roční licence spravované ve Správě účtu Trimble nemají a nevyžadují licenční čísla.

Vlastníte klasickou TRVALOU licenci? Založením účtu v Portálu Správy účtu se neaktivuje trvalá licence SketchUp Pro - pro její aktivaci je nutné do instalace vložit vystavené licenční číslo a autorizační kód. Licenční a autorizační kódy a obnovování licencí jsou zpracovávány v License Manager, tyto plány se nenacházejí na stránce portálu Správě účtu Trimble.

Nároky na internetový prohlížeč: Při přístupu do portálu Správy účtů nepoužívejte Microsoft Internet Explorer - není již podporován. Doporučujeme používat Google Chrome, Safari, Firefox a Edge.

Upozornění: přístup do účtu Trimble i jeho nabídka se mohou mírně lišit v závislosti na tom, kde a jak byly licence zakoupeny - zda přímo online, nebo u prodejce. Správci / vlastníci účtu s licencemi SketchUp mají k dispozici odlišnou nabídku než přidělení uživatelů licencí. Níže uvedené popisy jsou určeny pro správce / vlastníka licencí.

Každý uživatel licence SketchUp Subscription musí mít zřízeno své vlastní aktivní Trimble ID (TID). To je povinné pro spuštění jakékoliv instalace SketchUp - webové nebo desktopové.

 

Možnosti správy licencí SketchUp

 1. PŘIDĚLENÍ licence uživateli
 2. vzdálená DEAKTIVACE aktivovaného počítače
 3. Přidání nebo odebrání licence
 4. Editace profilu
 5. Smazání účtu

 

Správa účtu - Souhrn

Po přihlášení do účtu na myaccount.trimble.com přejděte na volbu My Products, zobrazí se přehled produktů spojených s vaším účtem. A pokud jste vlastníkem nebo správcem, můžete také provádět změny ve svých licencích. Pokud účet obsahuje licence pro více uživatelů, můžete vidět všechny členy spravované účtem:

 

Přidělení licence konkrétnímu uživateli

Osoba, která licence zakoupí, je administrátorem/správcem účtu, ale nemusí být nutně nastavena jako koncový uživatel. Koncový uživatel bude mít přístup ke své licenci pouze pokud bude správně přiřazen správcem. Pouze členové týmu s rolí Vlastník / Správce mohou licence přiřazovat koncovým uživatelům a zrušit oprávnění.

 1. Klikněte v levém menu na položku MEMBERS. Pokud se zakoupené licence nezobrazí, zkontrolujte, zda se v horní části levé nabídky pod šipkou vedle názvu vašeho účtu nachází volba Edit Profile. Klikněte na šipku a zvolte účet, do kterého byly licence zakoupeny.

 2. V horní části zvolte odpovídaí produkt, jehož licenci budete přidělovat. Toto je krok, který mají správci tendenci přeskakovat, pokud je nahoře více než jeden produkt.

   

   

 3. Pokud je v sekci MEMBERS nesprávný e-mail koncového uživatele licence, podržte kurzor myši vpravo od e-mailu a aktivujte malé tlačítko X (křížek). Tímto odeberete licenci aktuálnímu uživateli. Je-li je tento e-mail zároveň e-mailem správce účtu, neodstraní oprávnění správce, pouze přístup ke konkrétní licenci SketchUp.

Většina správců nepotřebuje lištu pro vyhledávání - ta byla zřízena pouze pro organizace s více než 100 licencemi, pro odstranění nutnosti skrolování.

 

 

Když je licence volná a k dispozici, je možné licenci přidělit novému uživateli kliknutím na modré tlačítko +Assign. Vepište emailovou adresu a jméno nového uživatele a kliknutím na Add krok přidělení licence dokončíte.

Upozornění: Zadané jméno bude zobrazeno také v zavedena jako autor objektu/projektu, bude-li ten uživatelem nahrán do nabídky 3D Warehouse, nebo pokud si nárokuje kredit k modelu při zobrazní detialních informací o modelu v aplikaci SketchUp.

 

 

Varování: Pro každou licenci přidělte odlišnou e-mailovou adresu. Použití stejné e-mailové adresy pro 2 licence NEZDVOJNÁSOBÍ aktivace daného e-mailového přihlášení. Každý e-mail může být aktivován na 2 počítačích pro 1 jednoho uživatele (některá předplatná EDU mohou povolit pouze jedno přihlášení).


A je hotovo! Koncový uživatel bude možná muset chvíli vyčkat nebo se odhlásit a opětovně přihlásit do SketchUpu, pro aktivaci změny licence. Pokud si nevytvořil vlastní účet Trimble ID, bude mu zaslán email s odkazem pro jeho založení, na ten je třeba do 72 hodin reagovat.

 

Aktivováno na příliš mnoho počítačích? DEAKTIVUJTE VŠE pro uvolnění aktivací

 

Pokud se Vám zobrazí tato zpráva, máte dvě možnosti:

 1. provést ručně deaktivaci na počítači s aktivovanou licencí SketchUp
 2. nebo provést vzdílenou deaktivaci všech aktivovaných instalací pro konkrétní Trible ID (emailový účet)

Pro realizaci druhé varianty postupujte následovně: klikněte na Manage Activations a přihlaste se do portálu Správa účtu Trimble. (Tento krok může provést POUZE konkrétní uživatel, správce licencí nemá k pro deaktivaci oprávnění v rámci účtu správce). Přejděte na položku nabídky My Products a vyhledejte SketchUp Pro nebo Studio (ne zkušební nebo bezplatnou verzi). Pokud tato volba není k dispozici, bude nutné změnit účet - z rozevírací nabídky vlevo přepnout do účtu obsahující zakoupenou licenci. Klikem na View Included Applications rozbalíte tuto nabídku a dohledáte licenci SketchUp Pro. Poté klikněte na Manage Devices pod popisem produktu.

 

 

Vyskočí okno s nabídkou deaktivací, klikněte tlačítko Deauthorize All a potvrďte volbu.

 

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném dokončení deaktivace spusťe instalaci SketchUp Pro, klikněte na malou ikonku siluety osoby pro odhlášení a poté opětovně přihlaste svým účtem Trimble ID.

 

Přidání nebo odebrání licence

Tato volba je zpřístupněna pouze vlastníkovi / správci licencí, a pouze v případě zakoupení licence/cí přímo online v Trimblu. Pokud byly licence pořízeny u prodejce, je třeba kontaktovat prodejce.

 

Editace profilu

V portálu Správa účtu Trimble v sekci Edit Profile je možné upravit své jazykové předvolby, časové pásmo, heslo, adresu a další informace k účtu.

Úpravy profilu neumožňují změnu vlastníka účtu. Tuto funkčnost výrobce ale připravuje.

 

Smazání/odstranění účtu

If you wish to delete both your purchase and all of your contact information from our records, you can erase your information from our systems from the link in our Privacy site. Know that deleting all of your contact information will impair our ability to ever create a refund or find any history of your purchases. Your account would be completely eliminated.