Adobe Photoshop Lightroom logo

Adobe Lightroom Classic

zpracování a úprava digitálních fotografií

Neustále pracujeme na nových vylepšeních

S aplikací Lightroom Classic budete mít vždy přístup k novým funkcím a vylepšením ihned po jejich uvedení na trh.

Lightroom Classic (v.12) - 18.10.2022

Elegantně odstraňte nežádoucí místa pomocí Content-Aware Remove

S vydáním této nové verze Lightroom Classic 12.0 můžete dosáhnout nejlepších výsledků využitím dokonalé kontroly obsahu ve svých fotografiích. Nový nástroj Content-Aware Remove v panelu Healing umožňuje jednoduše a elegantně odstranit z fotografie nežádoucí místa nebo i celé objekty.
Jak to funguje ›

Automaticky vybírejte osoby, objekty a pozadí

Převeďte úpravy pomocí funkcí Select People (Vybrat osoby), Select Objects (Vybrat objekty), and Select Background (Vybrat pozadí) na panelu Masking (Maskování). Pomocí masky snadno provádějte přesné úpravy jedné nebo více osob, objektů a pozadí na fotografii.
Jak to funguje ›

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Na následujících odkazech naleznete nově přidané fotoaparáty a objektivy v úplném seznamu podporovaných profilů:

... a další vylepšení

- ostré úpravy fotografií s volbou Adaptive: Portraits,

- rychlejší import dat z přenosných zařízení do počítačů s Windows, a rychlejší zobrazení miniatur,

- snadnější přepínání mezi levým a pravým panelem,

- zobrazení nadřazené složky během importu ve výchozím nastavení,

- deaktivace Auto-advance settings (automatické pokročilé nastavení) během automatického importu.  

Lightroom Classic (verze 11) - 26.10.2021

Vylepšené úpravy s maskováním

Nastavení drobných úprav pomocí zcela nového maskovacího panelu. Nově využívejte nástroje Brush (Štětec), Linear Gradient (Lineární přechod) a Radial Gradient (Radiální přechod) s větší přesností a organizací. Nabízí rovněž přístup k nástrojům Color Range (Rozsah barev) a Luminance Range (Rozsah jasu), které umožňují vybrat a upravit konkrétní barvy nebo úrovně jasu na fotografii. Pro fotografie obsahující informace o hloubce je k dispozici také Ovládání rozsahu hloubky Depth Range. Nabízí volbu zkombinovat více masek do jedné fotografie a provést složité místní úpravy a snadno k nim přistupovat v uspořádaném panelu Maskování.
Jak to funguje ›

Automatický vyběr objektu a oblohy ve snímku

Panel Maskování, podporovaný umělou inteligencí, nabízí dvě nové možnosti – Select Subject (Vybrat předmět) a Select Sky (Vybrat oblohu)! Umožňuje jediným kliknutím vybrat objekt nebo oblohu ve fotografii a provést úpravy přímo pouze u zvoleného výběru.
Jak to funguje ›

Vylepšený pracovní postup metadat

Při výběru více obrázků je možné zvolit zobrazení metadat pro aktivní obrázek nebo pro všechny vybrané obrázky. Pro zobrazení metadat pro aktivní obrázek je k dispozici možnost Target Photo (Cílová fotografie), a pro metadata všech vybraných obrázků volba Selected Photos (Vybrané fotografie). Varianta Target Photo (Cílová fotografie) pro možnost zobrazení metadat je nastavena jako výchozí..
Jak to funguje ›

... a další vylepšení

- podpora nových fotoaparátů a objektivů,

- nový katalogový organizér pro redukci úložiště,

- vylepšení dávkových úprav,

- vylepšené možnosti pro automatické ukládání do formátu XMP,

- přidána podpora Barevných profilů pro obrazové styly fotoaparátů Canon .

Lightroom Classic (verze 10) - 19.10.2020

Nové řízené úpravy pro stíny, střední tóny a světla pomocí Color Grading

Dosáhněte dokonalé nálady fotografie, která odpovídá Vašim kreativním vizím, pomocí výkonných ovládacích prvků barev pro střední tóny, stíny a světla. Nebo upravte celkovou barvu obrázku.
Jak to funguje ›

Rychlejší úpravy s kompletně přepracovaným vylepšením výkonu

Využijte rychlejší úpravy pomocí štětců a přechodů a lépe optimalizované skrolování složek a kolekcí.
Jak to funguje ›

S novým Tethered Live View pro Canon uvidíte přesně to, co fotíte, v reálném čase

Dosáhněte dokonalé kompozice, zaostření a expozice pomocí živého náhledu záběru fotoaparátu na obrazovce v reálném čase.  
Jak to funguje ›

Snadno skenujte, zaostřujte a procházejte využitím zcela nového vylepšeného zoomu

Pro rychlejší náhled jemnějších detailů je k dispozici přesnější ovládání zcela nových pohybů - přiblížení, a přiblížení v rámečku/výřezu.
Jak to funguje ›

Lightroom Classic (verze 9) - 19.10.2019

Vyplňte nerovné okraje panoramatu

Vyplňte nerovné okraje panoramatu automaticky pomocí nové funkce Fill Edges (Vyplnit okraje).
Jak to funguje ›

Vícedávkový export

Exportujte své fotografie na pevný disk v jediné dávce s více souběžnými předvolbami najednou.
Jak to funguje ›

Export předvolby panelu Develop a sady předvoleb

Nově můžete exportovat přednastavení panelu Develop nebo vlastní skupinu přednastavení z Lightroom Classic.
Jak to funguje ›

Filtrujte barevně označené složky a sbírky

Filtrujte své složky a sbírky podle barevného štítku, který jim byl přiřazen.
Jak to funguje ›

Lightroom Classic (verze 8) - 19.10.2018

Přizpůsobte pořadí panelů Develop

Nyní můžete přetahovat panely modulu Develop v pořadí, ve kterém je chcete mít seřazeny.
Jak to funguje ›

Přidejte fotografie ze sledované složky do sbírky pomocí automatického importu

V nastavení automatického importu nyní můžete pomocí možnosti Add To Collection (Přidat do sbírky) přímo stahovat fotky ze sledované složky do určené sbírky.
Jak to funguje ›

Zarovnejte fotografie v rozvržení knihy pomocí vodítek Grid Snap

Nyní můžete snadno zarovnat fotografie v rozvržení knihy pomocí volby Grid Snap (Uchopení mřížky) v sekci Guides (Vodítka). Ve volbě Grid Snap (Uchopení mřížky) vyberete buď sekci Cells (Buňky) pro zarovnání buňky dvou fotek vůči sobě navzájem, nebo volbu Grid (Mřížka) pro chcete-li fotky zarovnat s vodicími čarami mřížky.
Jak to funguje ›

Zpracování duplicitních předvoleb

Při pokusu vytvořit duplicitní přednastavení se stejným názvem ve stejné skupině se otevře dialogové okno Duplicate Preset Name s možnostmi nápravy/změn.
Jak to funguje ›

Zobrazení částečně kompatibilních předvoleb

Při otevření fotky v zobrazení Loupe view (pohledu Lupa) na záložce Develop se některé předvolby nemusí zobrazit v panelu Presets (Předvolby) kvůli nekompatibilitě s vybranou fotografií, jako např. profily fotoaparátu, které nelze použít pro aktuální fotografii, nebo přednastavení, které je možné použít pouze na neupravené soubory. Nekompatibilní předvolby, které nelze použít, jsou na panelu Presets (Předvolby) na záložce Develop zobrazeny jako zašedlé a ve stylu Italics/kurzívy.
Jak to funguje ›

Zrušit při ukončení

Při ukončení aplikace Lightroom je nově k dispozici potvrzovací dialog s možností potvrzení nebo zrušení ukončení. A to včetně doplňkové volby Don’t show again (Příště nezobrazovat) pro zapamatování si nastavení do budoucna. Takovou volbu je ale možné resetovat v nastavení pro opětovné zobrazení dialogová okna s upozorněním (Předvolby > Obecné > Obnovit všechna dialogová okna upozornění).

Barevné štítky na složky

Byla přidána podpora pro barevné štítky pro offline složky. Více informací na Create and manage folders.

 

Podpora pro katalogy Photoshop Elements

Přidána podpora pro import katalogů Photoshop Elements do Lightroom Classic. Více informací na Import photos from Photoshop Elements.

... a další vylepšení

- Vylepšení sloučení fotografií: Sloučení fotografií, Ukládání náhledu sloučení fotografií do mezipaměti, Sloučení HDR-Pano v jednom kroku.

- Vylepšení výkonu: vylepšená spolehlivost a stabilita synchronizace, výkon při provádění dávkových operací, jako je import, generování náhledu, převod DNG a export; výkon posouvání mřížky na displejích s vysokým rozlišením; výkon při přepínání mezi Develop a Library Loupe.

Lightroom Classic (verze 7.6) - 15.10.2018

Rychlejší tethering

Sdílení připojení (tethering) fotoaparátu Canon do aplikace Lightroom Classic je nyní rychlejší a stabilnější.

Sloučení do panoramatu v jednom kroku

Možnost tvorby panoramata v HDR rychleji díky sloučení několika expozic využívajících bracketing do HDR fotografií, které poté spojíte do panoramatu – vše v jednom kroku.

Maskování podle rozsahu hloubky

Provádějte výběry na základě konkrétních rozsahů hloubky buď v popředí, nebo na pozadí fotografií HEIC.

Vylepšení záporného Odstranění oparu

Pokud přesunete posuvník Odstranění oparu nalevo od nuly, zobrazí se na snímku méně šumu.

Potlačení efektu barevného nádechu

Omezte purpurovou barvu v záběrech pořízených za nedostatečného osvětlení.

Lightroom Classic CC (verze 7.5) - 20.8.2018

Vylepšení modulu Kniha

Upravujte buňky ve stránkách knih od společnosti Blurb a dodejte jim unikátní vzhled a přistupujte k dalším stylům knih, včetně knih, časopisů a fotoknih společnosti Blurb.

Import přednastavení a profilů

Importujte soubory ZIP obsahující přednastavení a profily prostřednictvím panelu Předvolby nebo prohlížeče profilů.

Lightroom Classic CC (verze 7.4) - 18.6.2018

Barevné popisky složek

Uspořádání a filtrování složek nyní usnadňují barevné popisky.

Automatické ukládání HDR fotografií a panoramatických snímků

Už žádný zmatek v zobrazení mřížky. Stačí pouhé kliknutí a jednotlivé fotografie se přiřadí k výslednému sloučenému snímku.

Správa profilů

Zapínejte nebo vypínejte skupiny profilů pomocí vylepšené nabídky.

Výkonnější vyhledávání složek

Vyhledávejte a zobrazujte složky bleskovou rychlostí.

Lightroom Classic CC (verze 7.3) - 3.4.2018

Kreativní profily

Jediným kliknutím aplikujte na své fotografie moderní, umělecký, starobylý nebo černobílý styl a dodejte jim přesně takový vzhled, jaký chcete. Kreativní profily představují výborný výchozí bod pro úpravy a navíc je můžete aplikovat na již provedené úpravy, protože uchovávají hodnoty, které při úpravách nastavíte pomocí posuvníků.

Profily Adobe Raw

Nejlepší výchozí bod pro úpravu dosud nezpracovaných fotografií. S těmito profily aplikovanými jediným kliknutím získáte větší editační kontrolu nad vzhledem barevných fotografií, monochromatických fotografií, portrétů, krajin a dalších snímků.

Rozšířená tónová křivka

Upravujte stíny, střední tóny a světla s větší přesností a volností.

Lightroom Classic CC (v7.2) - 12.2.2018

Vylepšení rychlosti

Na počítačích, které mají 12 GB a více RAM, nyní zaznamenáte vyšší výkon při importu a exportu fotografií, přechodu mezi fotografiemi v zobrazení Lupa, slučování HDR snímků a tvorbě panoramat.

Možnosti pro tvorbu kolekcí

Díky novým možnostem dostupným na panelu Složky můžete vytvářet kolekce fotografií založené na stávajících složkách nebo zeměpisných pozicích.

Hledání složek

Rychle vyhledávejte vnořené složky pomocí klíčových slov.

Lightroom Classic CC (v7.1) - 11.12.2017

Automatický režim

Spusťte úpravy v automatickém režimu, který využívá technologii Adobe Sensei k inteligentnímu použití úprav založených na světelných a barevných charakteristikách fotografie.

Lightroom Classic CC (verze 7.0) - 18.10.2017

Nový název: Lightroom Classic

Vaše oblíbená fotografická aplikace má nový název. Co však zůstalo při starém, je fakt, že představuje standard pro práci s digitální fotografií na počítači.

Rozsáhlá vylepšení výkonu

Mnoho akcí je nyní rychlejších, včetně spuštění aplikace, generování náhledů, přepínání mezi knihovnou a vývojářským modulem, přetahování posuvníků, práce se štětci a dalších.

Rychlejší výběr obrázků

Vylepšený vestavěný náhled zrychluje výběr obrázků, které chce importovat.
Jak to funguje ›

Maskování rozsahu pro jemné úpravy výběru

Při místních úpravách oceníte přesné výběry podle barvy a tónu. Definujte hrubou masku pomocí nástroje Štětec úprav nebo pomocí odstupňovaného či kruhového filtru a poté svůj výběr dolaďte pomocí nových možností pro maskování rozsahu.

Lightroom 6.14 - prosinec 2017 - poslední časově neomezená verze produktu

POZOR POZOR - konec vývoje trvalé licence Lightroomu

Lightroom 6.14 je POSLEDNÍ trvalou časově neomezenou verzí aplikace Adobe Lightroom.
Verze Lightroom 6 bude v trvalé verzi v prodeji zatím i nadále, nicméně společnost Adobe již nebude vydávat jakékooliv novější aktualizace. Výrobce doporučuje zvá přechod na sadu Creative Cloud Photography plan nebo kompletní Adobe Creative Cloud All Apps pro zajištění nejaktuálnější verze klasické aplikace Lightroom Classic CC. Pouze tímto přechodem je možné si zajistit podporu RAW formátů pro nově vydávané potoaparáty a kamery.

Focení HDR pro mobily

Při focení se skutečným vysokým dynamickým rozsahem (HDR) je ve fotoaparátu aplikace Lightroom pro mobilní zařízení automaticky aktualizována expozice, aby byla scéna vykreslena, jak ji skutečně vidíte.
Jak to funguje ›

Lightroom CC 2015.4 - 2015.8 / Lightroom 6.8 - 8.12.2016

Režim profesionálních úprav pro iPhone

Nové prostředí úprav pro iPhone vám nabízí ruční kontrolu nad vlastnostmi fotografií na profesionální úrovni. Můžete nastavovat vyvážení bílé, teplotu, expozici, kontrast a řadu dalších vlastností. Fotografie můžete také oříznout nebo provádět úpravy jen v určitých oblastech fotografie.

Panel Informace pro iPhone

PNyní můžete přidat nebo změnit název fotografií, jejich popisky a informace o autorských právech přímo v iPhonu. Na panelu Informace můžete fotografie hodnotit a označovat, publikovat a prohlížet komentáře a zobrazovat všechna vaše metadata.

Focení s mobily na profesionální úrovni

V režimu profesionálního zachytávání můžete ovládat rychlost závěrky, ISO a zaostření fotoaparátu v aplikaci. Díky novým možnostem zachytávání a aplikaci Lightroom pro mobilní zařízení můžete svůj iPhone nebo iPad používat jako digitální zrcadlovku

Podpora formátu RAW na mobilních zařízeních

Pořizujte, upravujte a sdílejte fotografie ve formátu Adobe DNG pomocí svého zařízení se systémem iOS nebo Android. Poté fotografie a provedené úpravy synchronizujte s aplikací Lightroom CC v počítači.

Selektivní úpravy na cestách

Selektivně aplikujte expozici, jas, ostrost a další úpravy na vybraných částí fotografie. K dispozici pro iPhone a iPad.

Lightroom pro Apple TV

Zobrazujte a sdílejte fotografie z aplikace Lightroom. Vychutnejte si zážitek z fotografií v pohodlí domova na velké obrazovce. K dispozici pro čtvrtou generaci Apple TV.
Jak to funguje ›

Přímý přístup ke službě Adobe Stock

Nově můžete své fotografie z aplikace Lightroom nahrávat přímo do služby Adobe Stock a prodávat je zákazníkům z této největší tvůrčí komunity na světě.

Narovnání s vodítkem

Zachyťte vždy dokonalou perspektivu pomocí ovládání a narovnávání zkosených linií, například u horizontu nebo deformovaných budov, které nebyly automaticky detekované nástrojem Narovnání.

Zobrazení celého obrázku pomocí Pokřivení ohraničení

Pokřivení ohraničení roztáhne okraje sloučeného panoramatu tak, abyste nemuseli odříznout ani jeden důležitý detail. Vzhled i dojem z celého obrazu zůstanou stejné, i když má sloučené panorama průhledné okraje.

Snadnější úpravy na cestách

Nová vylepšení pro systém iOS9 na iPadu Pro umožňují využít funkci rozděleného zobrazení a přesouvání současně s úpravou barev, odstínů či jasu fotografií.

Přednastavené režimy fotografií

Vyzkoušejte u svých fotografií přednastavené režimy fotoaparátu v aplikacích Adobe na svém iPadu nebo iPhonu a ještě před zmáčknutím spouště se podívejte, jak budou vypadat. Pak můžete nastavení snadno změnit nebo zrušit a použít původní fotografii.

Rozšířený nástroj tónové křivky

Vyzkoušejte lepší ovládání barev fotografií na iPadu nebo iPhonu. Pomůže vám s tím režim bodové křivky v nástroji tónové křivky, který nabízí přístup k barvám RGB a jednotlivým barevným kanálům červené, zelené a modré.

Rozdělené tónování

Fotografie z vašeho iPadu nebo iPhonu můžou nést váš nezaměnitelný styl. Zkuste na světla nebo na stíny aplikovat určitý barevný odstín nebo napodobit vzhled černobílé fotografie upravené pomocí tzv. rozděleného tónování.

Rychlý přístup k fotoaparátu

Nová podpora pro 3D Touch spouští fotoaparát na iPhonu 6s/6s Plus přímo z domovské obrazovky. K rychlému náhledu fotografií z mřížky použijte funkci Peek and Pop.

Lightroom CC 2015.2 - 2015.3 / Lightroom 6.2 - 5.10.2015

Jednoduchý import

Pošlete fotky do aplikace Lightroom pomocí nově navrženého nástroje Import, který je vyhledá na kartě fotoaparátu nebo jednotce pevného disku nebo v softwaru Aperture nebo Photoshop Elements.
Jak to funguje ›

Nastavení mlhy v požadovaných oblastech

Zvyšte nebo snižte množství atmosférické mlhy pouze v požadovaných oblastech fotografií. Odstranění oparu je teď k dispozici jako místní úprava v odstupňovaném filtru, kruhovém filtru a štětci úprav.

Úplná kontrola nad barvou

Dolaďte barvy v konkrétních oblastech fotek pomocí nástroje Cílená úprava, nové možnosti pro barevné/černobílé úpravy na iPadu a iPhonu.

Pořizujte úžasné fotky

Rychleji přejděte od vyfocení k dokončení pomocí fotoaparátu Adobe v aplikaci na iPadu nebo iPhonu.

Upravujte mlhu za pochodu

Ovládejte množství atmosférické mlhy na fotkách na iPhonu nebo iPadu. Odstraněním nadbytečné mlhy zvýrazněte barvy a kontrast nebo přidáním mlhy vytvořte umělecký efekt.

Transformace fotek

Aplikace Lightroom se plynule propojuje s aplikací Adobe Photoshop Fix, takže můžete retušovat a restaurovat fotky přímo na iPhonu nebo iPadu.

Podělte se o své příběhy

Vytvářejte úžasné videopříběhy. z fotek z aplikace Lightroom. Odešlete je z iPadu nebo iPhonu do aplikace Adobe Premiere Clip a synchronizujte fotky s rytmem své oblíbené hudby.

Jednoduše najděte své oblíbené fotky

Najděte své oblíbené obrázky pro úpravy v novém zobrazení kolekce fotek aplikace Lightroom na iPadu a iPhonu, které zobrazuje fotky a videa ze složky Camera Roll seřazené podle data.

Větší kontrola nad obrázky na Androidu

Získejte přesnou kontrolu nad barvou, tónem a vinětami fotky na zařízeních se systémem Android.

Tvořte skvělé fotky na webu

Přistupujte k přednastavením aplikace Lightroom a nástrojům pro úpravy a oříznutí z libovolného webového prohlížeče, ať jste kdekoli.  
Vyzkoušet ›

 

Adobe Portfolio

Získejte přístup do služby Adobe Portfolio na iPadu a iPhonu jedním kliknutím a vytvořte si osobní web za pár minut.
Další informace ›

 

Lightroom CC 2015.1 / Lightroom 6.1 - 15.6.2015

Snadné úpravy mlhy

V aplikaci Lightroom na počítači můžete pomocí snadno ovladatelného posuvníku ovládat množství atmosférické mlhy na fotografiích. Odstraněním nadbytečné mlhy zvýrazněte barvy a kontrast nebo přidáním mlhy vytvořte umělecký efekt.

Posuvníky pro úpravu úrovní černé a bílé

Mějte lepší kontrolu nad nejjasnějšími a nejtmavšími částmi fotografií při místních úpravách na počítači. V odstupňovaném filtru, kruhovém filtru a štětci pro úpravy jsou teď k dispozici posuvníky pro bílou a černou.

Přenos fotografií z aplikace Photoshop Elements do aplikace Lightroom

Přenos fotografií z aplikace Photoshop Elements do aplikace Lightroom na počítači je jednodušší než kdykoli předtím. Informace z katalogů aplikace Elements včetně hodnocení fotografií a tagů u lidí zůstanou v aplikaci Lightroom zachovány.
Jak to funguje ›

Lightroom CC 2015 / Lightroom 6 - 21.4.2015

Jednoduchá tvorba HDR fotografií

Vytvářejte přirozené nebo surrealistické obrazy ze scén s mimořádně vysokým kontrastem. Pomocí funkce Sloučení do HDR můžete snadno zkombinovat více snímků pořízených s různými nastaveními expozice do jednoho obrazu s vysokým dynamickým rozsahem.
Jak to funguje ›

Nádherná panoramata

Zachyťte mimořádně široké zorné pole a úžasné detaily. Technologie sloučení fotografií vám umožní spojit více obrazů, včetně nezpracovaných souborů, a vytvořit panoramatické obrazy bez viditelných přechodů.
Jak to funguje ›

Vyšší výkon

Importujte a zdokonalujte své fotografie ještě rychleji. Aplikace Lightroom využívá kompatibilní grafické procesory ke zvýšení celkové rychlosti, obzvláště když upravujete obrázky ve vývojářském modulu.

Rozpoznání obličeje

Najděte rychle fotografie rodiny a přátel i bez použití značek metadat. Vyberte obličej na jedné fotografii a aplikace Lightroom vyhledá tuto osobu na všech ostatních obrázcích. Rozdělujte fotografie do kategorií a skupin podle obličejů.
Jak to funguje ›

Pokročilé videoprezentace

Vytvářejte krásné propracované prezentace obsahující fotografie, videa a hudbu s profesionálními efekty, jako je posouvání a zvětšování.
Jak to funguje ›

Vylepšené webové galerie

Představte svou práci v elegantních, poutavých a interaktivních webových galeriích. Nové šablony galerií, které jsou kompatibilní s formátem HTML5, fungují s širokou škálou prohlížečů pro stolní počítače i mobilní zařízení.
Jak to funguje ›

Lepší ovládání filtrů

Určete přesně, na které části obrázku se aplikují postupné nebo kruhové filtry. Nyní můžete pomocí štětce kdekoli upravit masku filtru a přidat nebo odebrat efekt filtru.
Jak to funguje ›

Snadné sdílení fotografií

Publikujte webové galerie pomocí aplikace Lightroom. Získejte reakce na své fotografie, začínejte diskuse a mnoho dalšího – to vše z aplikace Lightroom na vašem mobilním zařízení nebo stolním počítači.
Jak to funguje ›

Podpora více zařízení

Lightroom je nyní k dispozici na zařízeních se systémem Android. A stejně jako u iPadu a iPhonu se všechny vaše úpravy synchronizují s počítačem.
Další informace ›

Vizuální vyprávění

Přesouvejte obrázky z aplikace Lightroom do aplikací Adobe Voice a Slate na iPadu nebo iPhonu a vytvářejte vizuální příběhy a animovaná videa.

Úpravy zkopírováním a vložením

Na svém mobilním zařízení můžete rychle zkopírovat úpravy z jedné fotky a vložit je do jiné k ultra rychlému zpracování.

Perfektní prezentace

Díky novému režimu Prezentace na mobilním zařízení se můžete pochlubit svými fotografiemi, aniž byste je neúmyslně upravili nebo pozměnili.

Rychlé prohledávání fotografií

Segmentované zobrazení na vašem mobilním zařízení vám pomůže najít oblíbené fotky rychleji než kdy předtím.

Rychlé přizpůsobení kompozic

Přepracované možnosti oříznutí na iPadu a iPhonu umožňují rychlé úpravy, zarovnání a automatické narovnání fotografií.

Lightroom 5 - 10.6.2013

Vylepšený retušovací štětec

Nedovolte, aby vám prach, různé skvrny nebo jiné rušivé prvky a nedostatky zkazily jinak skvělý záběr. Díky vylepšenému retušovacímu štětci v aplikaci Lightroom 5 můžete nejen měnit velikost štětce, ale také jej přesouvat po přesných cestách. Nežádoucí prvky scény – dokonce i ty s nepravidelnými tvary, jako jsou vlákna nebo nitky – jednoduše zmizí.
Jak to funguje ›

Nástroj Upright

Narovnejte nakloněné snímky pomocí jediného kliknutí. Nový nástroj Upright analyzuje obrázky a rozpozná čáry, které nejsou rovně ve vodorovném i svislém směru. Dokáže vyrovnat i záběry se skrytým horizontem.
Jak to funguje ›

Kruhový přechod

Zdůrazněte důležité části obrazu flexibilněji a s větší kontrolou. Nástroj Kruhový přechod umožňuje vytvářet vinětování mimo střed, nebo několik vinětovaných oblastí v rámci jednoho obrazu.
Jak to funguje ›

Inteligentní náhledy

Snadno můžete pracovat s fotografiemi, aniž byste s sebou museli mít celou knihovnu. Stačí si vygenerovat menší zástupné soubory vašich fotografií v plné velikosti. Jakékoli úpravy nebo doplnění metadat provedené v těchto souborech se automaticky promítnou do originálů.
Jak to funguje ›

Videoprezentace

Podělte se o svou práci v elegantních videoprezentacích. Zkombinujte fotografie, videoklipy a hudbu a vytvářejte tvůrčí videa v HD kvalitě, která lze zobrazit na téměř jakémkoli počítači nebo zařízení.
Jak to funguje ›

Synchronizace s aplikací Lightroom pro mobilní zařízení

Své fotografie můžete upravovat a třídit kdekoli a kdykoli na svém iPadu. Vylepšete vše od fotografií z chytrého telefonu po neupravené snímky z digitálních zrcadlovek. Automaticky synchronizujte všechny svoje mobilní úpravy na počítači díky aplikaci Lightroom 5. K dispozici s prostředím Creative Cloud.
Jak to funguje ›

Uspořádání podle místa

Vyhledávejte, seskupujte a přidávejte značky k fotografiím podle místa nebo vyznačte trasu cesty pomocí fotografií. Můžete nastavit, aby se automaticky zobrazovaly údaje o poloze z fotoaparátů a telefonů s fotoaparátem s podporou GPS.

Vylepšené vytváření fotoalb

Vytvářejte ze svých obrázků nádherná fotoalba. Lightroom 5 zahrnuje celou řadu snadno použitelných šablon alb. Nyní je můžete upravovat a přizpůsobovat si jejich vzhled podle vlastních představ. Odešlete své fotoalbum k tisku pouhými několika kliknutími.
Jak to funguje ›

Obnovení světel a stínů

Nechejte vyniknout všechny detaily, které váš fotoaparát zachytí v tmavých stínech a v jasném světle. Nyní máte ještě výkonnější nástroje, abyste dokázali vytvořit vynikající snímky i při nepříznivých světelných podmínkách.
Jak to funguje ›

Vylepšený převod do černobílé

Získejte přesnou kontrolu nad kvalitou tónů, která je důležitá pro dosažení optimálního černobílého obrazu. Namíchejte přesně informace z osmi barevných kanálů při převodu na stupně šedé.
Jak to funguje ›

Vysoký výkon napříč platformami

Zrychlete každodenní úkoly práce s fotografiemi a zpracovávejte je rychleji díky 64bitové podpoře více platforem pro nejnovější operační systémy Mac a Windows.

Úzká integrace s aplikací Photoshop

Vyberte jednu nebo více fotografií a automaticky je otevírejte v aplikaci Photoshop, kde je pak můžete detailně upravovat na úrovni jednotlivých pixelů. Výsledky uvidíte okamžitě v aplikaci Lightroom. Získejte aplikace Lightroom 5 a Photoshop CC – a další kreativní aplikace – současně ve službě Creative Cloud.
Jak to funguje ›

Štětce pro selektivní úpravy

Flexibilní štětce vám umožní upravovat vybrané oblasti fotografií požadovaným způsobem. Selektivně můžete nastavovat jas, kontrast, vyvážení bílé, ostrost, redukci šumu, odstranění efektu moaré a řadu dalších věcí.
Jak to funguje ›

Vynikající redukce šumu

Zcela nová, špičková technologie pro redukci šumu vám umožní dosáhnout úžasných, přirozeně vypadajících výsledků ze zdrojových obrazů s vysokou hodnotou ISO. Redukci šumu můžete použít jak na celý obraz, tak na konkrétní oblasti.
Jak to funguje ›

Prostředí pro nedestruktivní úpravy

Nechte projevit svoji tvořivost v prostředí pro nedestruktivní úpravy, které vám umožní experimentovat bez hranic. Původní snímky se nikdy nemění a provedené kroky lze bezpečně vrátit zpět. Také můžete uložit více verzí jedné fotografie.

Přednastavení Vývoj

Okamžitě můžete na obrazy aplikovat oblíbený vzhled. Nastavení Vývoj si můžete ukládat jako přednastavení a aplikovat je kdykoli na svoje další fotografie jediným kliknutím. Mnoho přednastavení je součástí aplikace a tisíce dalších jsou k dispozici od fotografů a odborníků pracujících s aplikací Lightroom.

A mnoho dalšího

K dispozici je také: vylepšený nástroj pro odstranění skvrn; vylepšení štětce pro místní úpravy; mřížky a průvodce překrytí nástroje Lupa; úplná podpora souborů PNG a další funkce.
Kompletní popis novinek verze 5 › (angl.)

Kompletní popis funkcí jednotlivých vydání naleznete na adrese www.adobe.cz.